Rejestracja Wykonawcy Budowlanego

Zaznaczając którąkolwiek ze zgód potwierdzasz swoje uprawnienie do reprezentowania firmy. Zgody mogą zostać wycofane w każdym czasie. Wycofanie zgody oznaczonej gwiazdką [*] będzie jednak oznaczać zakończenie udziału firmy w Programie Lojalnościowym Baumit Klub. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie Programu.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
Administrator danych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Baumit sp. z o.o. (ul. Wyścigowa 56G, 53-012 Wrocław, info@baumit.pl).
Cel i podstawa prawna przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Programu Lojalnościowego Baumit Klub, w tym w celu kierowania ofert promocyjnych. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. uzasadniony interes administratora danych w postaci realizacji Programu, jego rozliczenia oraz zabezpieczenia roszczeń, ewentualnie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli wykonanie umowy (Regulaminu Programu) w przypadku Uczestnika będącego osobą fizyczną.
W przypadku wyrażenia którejkolwiek z dobrowolnych zgód marketingowych, dane będą przetwarzane również w celach marketingowych w zakresie innych produktów niż oferowane w Programie. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. uzasadniony interes administratora danych w postaci marketingu, a wyrażona przez Pana/Panią zgoda marketingowa potwierdzać będzie brak naruszenia praw i wolności poprzez przetwarzanie danych.
Odbiorcy danych: Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby zatrudnione u administratora, oraz podmioty współpracujące z administratorem danych (np. firmy informatyczne, kurierskie oraz organizujące działania marketingowe).
Okres przechowywania: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Programu. Po jego zakończeniu dane mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wskazany w przepisach prawa lub przez okres wymagany dla przechowania dokumentacji księgowej, który obecnie wynosi 5 lat od zakończenia roku obrotowego (w razie rozbieżności zastosowanie ma dłuższy termin).
W przypadku wyrażenia którejkolwiek z dobrowolnych zgód marketingowych, dane mogą być przetwarzane do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody marketingowej.
Pani/Pana prawa: posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
Skarga do organu ochrony danych: Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Profilowanie: Potencjalnie może dojść do profilowania danych osobowych, którego skutkiem będzie kierowanie ofert dopasowanych na podstawie wcześniejszych preferencji. Nie przewidziano profilowania o innych skutkach.
Dobrowolność podania danych: Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Programie.